POLYMER
3D CONCRETE
REINFORCEMENT

POLYMER
3D CONCRETE
REINFORCEMENT

Kim jesteśmy

Nasza polska firma jest przedstawicielem producenta włókien polimerowych «TM FIBER».  Teraz my aktywnie rozwijamy  swoją działalność na terytorium Polski, będziemy się cieszyć widząc Was wśród naszych stałych partnerów i klientów.

Jesteśmy firmą specjalizującą się w sprzedaży włókien polipropylenowych. Oferujemy wysokiej jakości polipropylenową włókninę w różnych formatach i gramaturach, idealnie dopasowaną do potrzeb naszych klientów. Nasze włókna polipropylenowe charakteryzują się dużą wytrzymałością, odpornością na warunki atmosferyczne oraz łatwym przetwarzaniem. Dzięki temu są one idealnym rozwiązaniem dla producentów materiałów budowlanych, meblarstwa oraz wielu innych branż.

W naszej ofercie znajdą Państwo włókna w postaci kłębków, taśm oraz sznurków. Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz szybką realizację zamówień. Zapraszamy do kontaktu oraz skorzystania z naszych usług.

X Mesh ™

Fiber X Mesh is textured synthetic macrofiber made from oriented polypropylene copolymer in the form of twisted rigid fibers treated with a special composition that improves adhesion to concrete.

PoliArm ™

Włókna „PoliArm” to strukturalne makrowłókno syntetyczne, przeznaczone do przestrzennego zbrojenia betonów. Stanowi oddzielne twarde włókna o kształcie sinusoidalnie – falistym z orientowanego polipropylenu pierwotnego, poddane składowi specjalnemu poprawiającemu przyczepność do zaprawy betonowej.

 

MicroArm ™

Włókna „MicroArm” są wytłaczanymi mikrowłóknami polimerowymi o wysokiej wytrzymałości, poddane modyfikacji chemicznej i kompozytowej. Są przeznaczone do mikrozbrojenia betonu, aby zapobiec powstawaniu rys skurczowych w betonie.

 

Zadzwoń do nas

+48 737 426242

Napisz do nas

info@fiber.bet

Zadzwoń do nas

+48 737 426242

Napisz do nas

info@fiber.bet

Właściwości włókna Fibre X Mesh

 • Rozkład objętościowy w matrycy betonowej, zmniejszenie pękania i rozwarstwienia
 • Zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie podczas zginania
 • Zwiększenie odporności na uderzenia
 • Wysoka wydajność pochłaniania energii przy niskiej dawce
 • Zwiększenie odporności ogniowej
 • Odporność na korozję w środowiskach korozyjnych
 • Brak wpływu na zużycie węzły mieszających beton i podających
 • Korzyści ekonomiczne (przyspieszenie prac, zmniejszenie nakładów pracy, obniżenie kosztów logistycznych).

Product

Włókno polipropylenowe „X Mesh”

Włókno Fibre X Mesh — strukturalne syntetyczne makrowłókno wykonane z zorientowanego kopolimeru polipropylenu w postaci skręconych sztywnych włókien, poddanych obróbce specjalnym związkiem poprawiającym przyczepność do zaprawy betonowej.

Długość włókna Fiber X Mesh 23; 39; 54 мм

1 m³ mieszanki betonowej znajduje się 1 000 000 sztuk włókien polipropylenowych Fiber X Mesh * w porównaniu do 45000 sztuk włókien stalowych * — 22,2 razy więcej włókien elementarnych.

*Z obliczeń zużycia włókien Fibre X Mesh 2 kg/m3 o długości włókien 39 mm.

Zakres stosowania

 • Przemysłowe posadzki betonowe
 • Jastrychy cementowo-piaskowe
 • Zaprawy
 • Odlewanie obiektów małej architektury z betonu
 • Parkingi, postoje
 • Nawierzchnie drogowe, mostowe i lotniskowe
 • Torkretowanie
 • Betonowe elementy konstrukcyjne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, tuneli, kopalni, dróg, mostów
 • Budowle hydrotechniczne
 • Skarbce bankowe
 • Betony klasy B5-B100 itp.

Product

Włókno polipropylenowe „X Mesh”

Włókno Fibre X Mesh — strukturalne syntetyczne makrowłókno wykonane z zorientowanego kopolimeru polipropylenu w postaci skręconych sztywnych włókien, poddanych obróbce specjalnym związkiem poprawiającym przyczepność do zaprawy betonowej.

Długość włókna Fiber X Mesh 23; 39; 54 мм

1 m³ mieszanki betonowej znajduje się 1 000 000 sztuk włókien polipropylenowych Fiber X Mesh * w porównaniu do 45000 sztuk włókien stalowych * — 22,2 razy więcej włókien elementarnych.

*Z obliczeń zużycia włókien Fibre X Mesh 2 kg/m3 o długości włókien 39 mm.

Właściwości włókna Fibre X Mesh

 • Rozkład objętościowy w matrycy betonowej, zmniejszenie pękania i rozwarstwienia
 • Zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie podczas zginania
 • Zwiększenie odporności na uderzenia
 • Wysoka wydajność pochłaniania energii przy niskiej dawce
 • Zwiększenie odporności ogniowej
 • Odporność na korozję w środowiskach korozyjnych
 • Brak wpływu na zużycie węzły mieszających beton i podających
 • Korzyści ekonomiczne (przyspieszenie prac, zmniejszenie nakładów pracy, obniżenie kosztów logistycznych).

Zakres stosowania

 • Przemysłowe posadzki betonowe
 • Jastrychy cementowo-piaskowe
 • Zaprawy
 • Odlewanie obiektów małej architektury z betonu
 • Parkingi, postoje
 • Nawierzchnie drogowe, mostowe i lotniskowe
 • Torkretowanie
 • Betonowe elementy konstrukcyjne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, tuneli, kopalni, dróg, mostów
 • Budowle hydrotechniczne
 • Skarbce bankowe
 • Betony klasy B5-B100 itp.

WŁAŚCIWOŚCI włókna ТМ «MicroArm»

 • Zmniejszenie powstania pęknięć przy skurczeniu
 • Zwiększenie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu
 • Zwiększenie wytrzymałości na uderzenie i wytrzymałości zmęczeniowej
 • Zwiększenie mrozoodporności
 • Zmniejszenie ścieralności
 • Zwiększenie wodoszczelności
 • Zwiększenie ciągliwości udarowej
 • Zapobieganie rozwarstwieniu mieszanki betonowej
 • Zmniejszenie odbicia mieszanki w torkretowaniu i pracach tynkarskich.

Product

Włókno polipropylenowe MicroArm

Włókno MicroArm Przeznaczone są dla dodawania do suchej mieszanki budowlanej, w tapety płynne, produkcji wyrobów dekoracyjnych z gipsu i betonu, małych form architektonicznych, płytki betonowej oraz jastrychów, tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Długość włókna MikroArm 2; 4; 6; 12; 18 mm
LICZBA WŁÓKIEN, w 1 kg: — 500 000 000 szt.

Zakres stosowania

 • Przemysłowe posadzki betonowe i jastrychy
 • Nawierzchnie drogowe i lotniskowe, płyty
 • Budowa tuneli i ścian nośnych
 • Betonowe konstrukcje i wyroby, pale fundamentowe, stropy
 • Produkcja pianobetonu, torkretbetonu
 • Produkcja suchych mieszanek budowlanych
 • Dekoracyjne wyroby z betonu
 • Płytki chodnikowe i krawężnik
 • Budowle rolnicze i pomieszczenia dla zwierząt
 • Budowle hydrotechniczne, eksploatowane w środowisku chemicznie agresywnym
 • Zbiorniki wodne i fortyfikacje, latarnie morskie, mosty
 • Drogi
 • Tynk

Product

Włókno polipropylenowe MicroArm

Włókno MicroArm Przeznaczone są dla dodawania do suchej mieszanki budowlanej, w tapety płynne, produkcji wyrobów dekoracyjnych z gipsu i betonu, małych form architektonicznych, płytki betonowej oraz jastrychów, tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Długość włókna MikroArm od 2 do 36 mm
LICZBA WŁÓKIEN, w 1 kg: — 500 000 000 szt.

WŁAŚCIWOŚCI włókna ТМ «MicroArm»

 • Zmniejszenie powstania pęknięć przy skurczeniu
 • Zwiększenie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu
 • Zwiększenie wytrzymałości na uderzenie i wytrzymałości zmęczeniowej
 • Zwiększenie mrozoodporności
 • Zmniejszenie ścieralności
 • Zwiększenie wodoszczelności
 • Zwiększenie ciągliwości udarowej
 • Zapobieganie rozwarstwieniu mieszanki betonowej
 • Zmniejszenie odbicia mieszanki w torkretowaniu i pracach tynkarskich.

Zakres stosowania

 • Przemysłowe posadzki betonowe i jastrychy
 • Nawierzchnie drogowe i lotniskowe, płyty
 • Budowa tuneli i ścian nośnych
 • Betonowe konstrukcje i wyroby, pale fundamentowe, stropy
 • Produkcja pianobetonu, torkretbetonu
 • Produkcja suchych mieszanek budowlanych
 • Dekoracyjne wyroby z betonu
 • Płytki chodnikowe i krawężnik
 • Budowle rolnicze i pomieszczenia dla zwierząt
 • Budowle hydrotechniczne, eksploatowane w środowisku chemicznie agresywnym
 • Zbiorniki wodne i fortyfikacje, latarnie morskie, mosty
 • Drogi
 • Tynk

Właściwości włókna PoliArm

 • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu
 • Zwiększenie wytrzymałości na uderzenie i wytrzymałości zmęczeniowej
 • Zwiększenie odwadniania
 • Zapobieganie rozwarstwienia mieszanki betonowej
 • Zwiększenie ogniotrwałości betonu
 • Zmniejszenie robocizny i czasu wykonania prac
 • Zmniejszenie wagi konstrukcji bez pogorszenia cech wytrzymałościowych, w porównaniu z włóknem stalowym
 • Nie uszkadza sprzęt mieszający i podający beton.

Product

Włókno polipropylenowe „POLIARM”

NOWOCZESNA ALTERNATYWA DLA WŁÓKIEN METALOWYCH I SIATKI STALOWEJ.

Włókna P0liArm — to strukturalne makrowłókno syntetyczne, przeznaczone do przestrzennego zbrojenia betonów. Stanowi oddzielne twarde włókna o kształcie sinusoidalnie – falistym z orientowanego polipropylenu pierwotnego, poddane składowi specjalnemu poprawiającemu przyczepność do zaprawy betonowej.

Długość włókien: Poliarm 25; 40; 55mm

W 1 m3 mieszanki betonowej są 168 000 szt. włókien polipropylenowych PoliArm w porównaniu z 45 000 szt. włókien stalowych* – w 3,7 razy więcej włókien elementarnych.
*Z obliczania zużycia włókien PoliArm  kg/m3 o długości włóknaа 40 mm.
*Z obliczania zużycia włókien stalowych 14 kg/3.

Zakres stosowania

  • Przemysłowe posadzki betonowe oraz jastrychy
  • Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
  • Betonowe konstrukcje i wyroby
  • Budowle hydrotechniczne
  • Torkretbeton
  • Obrabianie tuneli oraz ścian nośnych
  • Budowle i konstrukcje, eksploatowane w środowisku chemicznie agresywnym
  • Budowle rolnicze i pomieszczenia dla zwierząt.

  Product

  Włókno polipropylenowe „POLIARM”

  NOWOCZESNA ALTERNATYWA DLA WŁÓKIEN METALOWYCH I SIATKI STALOWEJ.

  Włókna P0liArm — to strukturalne makrowłókno syntetyczne, przeznaczone do przestrzennego zbrojenia betonów. Stanowi oddzielne twarde włókna o kształcie sinusoidalnie – falistym z orientowanego polipropylenu pierwotnego, poddane składowi specjalnemu poprawiającemu przyczepność do zaprawy betonowej.

  Długość włókien: Poliarm 25-55mm

  W 1 m3 mieszanki betonowej są 168 000 szt. włókien polipropylenowych PoliArm w porównaniu z 45 000 szt. włókien stalowych* – w 3,7 razy więcej włókien elementarnych.
  *Z obliczania zużycia włókien PoliArm  kg/m3 o długości włóknaа 40 mm.
  *Z obliczania zużycia włókien stalowych 14 kg/3.

  Właściwości włókna PoliArm

  • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu
  • Zwiększenie wytrzymałości na uderzenie i wytrzymałości zmęczeniowej
  • Zwiększenie odwadniania
  • Zapobieganie rozwarstwienia mieszanki betonowej
  • Zwiększenie ogniotrwałości betonu
  • Zmniejszenie robocizny i czasu wykonania prac
  • Zmniejszenie wagi konstrukcji bez pogorszenia cech wytrzymałościowych, w porównaniu z włóknem stalowym
  • Nie uszkadza sprzęt mieszający i podający beton.

  Zakres stosowania

   • Przemysłowe posadzki betonowe oraz jastrychy
   • Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
   • Betonowe konstrukcje i wyroby
   • Budowle hydrotechniczne
   • Torkretbeton
   • Obrabianie tuneli oraz ścian nośnych
   • Budowle i konstrukcje, eksploatowane w środowisku chemicznie agresywnym
   • Budowle rolnicze i pomieszczenia dla zwierząt.